Çalışma Sistemimiz

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bir yöneticiye ait olan her türlü sorumluluk tarafımızca üstlenilmektedir. Bu kapsamda, 3.şahıs, kurum, kuruluş vb. yerler ile ilişkiler, bina personeline ilişkin işler, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, toplantıların düzenlenmesi, ortak kararların alınması, aidatların toplanması, satınalma, teknik bakım ve onarımların yürütülmesi, hukuki işlemlerin takibi, yasal defterlerin tutulması gibi iş ve işlemler tamamen tarafımızca yerine getirilmekte, hesaplar her ay düzenli olarak tüm kat sakinlerine bildirilmekte, en önemlisi yapılan her işin yasa ve kurallara uygun olması sağlanmaktadır.