Bina Yönetim Hizmetlerimiz

 • Genel yönetim sorunlarının çözümü,
 • Yıllık aidat bütçesi öngörüsünü kapsayan bina işletme projesinin hazırlanması,
 • Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi, kayıtlarının tutulması, noter tasdiklerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi,
 • Apartman ile ilgili konularda üçüncü şahıslarla olan hukuki itilafların takibi,
 • Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantıların usulüne uygun yapılmasını ve alınan kararların yasal dayanağının olmasının sağlanması,
 • Alınacak her türlü karar ve yapılacak her türlü işlemin Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olarak yapılması.
 • Alınan kararların kat maliklerine usulüne uygun şekilde duyurulması,

 • Genel Kurulca kabul edilen çerçeve içerisinde giderlerin hisse başına bölünmesi ve aidatların toplanması,
 • Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin takibi,
 • Aylık olarak daire bazında borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması,
 • Nakit akış projeksiyonunun yapılması ve bina atıl fonlarının değerlendirilmesi,
 • Dört ayda bir geçmiş dönem gelir- gider raporunun hazırlanması,

 • Yaşam alanlarının daha sağlıklı, güvenli ve çağdaş olması için gerekli işlemlerin (su deposu bakımı, çöp toplama planı, haşere mücadele programı vb…) gerçekleştirilmesi,

 • Ortak alanlardaki teknik ekipmanla ilgili (asansör, kazan, vb. ) yıllık bakım anlaşmalarının yapılması ve periyodik takibi,
 • Yangın tüplerinin periyodik kontrolü,
 • Ortak kullanım alanlarında yapılacak onarım, tadilat işlemleri için teklifler alınması ve bina yönetim temsilcisine sunulması,
 • Alınan karar çerçevesinde ortak alanlarda yapılması gerekli bakım, onarım, tadilat işlemlerinin takibi,

 • Güvenlik, hizmetli vb. ihtiyacın tespiti, yerine getirilmesi,
 • Hizmetli sözleşmelerinin ve çalışma talimatlarının hazırlanması/denetlenmesi,
 • Hizmetlilerle ilgili olarak S.G.K.’ya verilmesi gereken bildirgelerin hazırlanması ile tüm yasal işlemlerin takibi,
 • Hizmetlilerin izinli olduğu sürelerde görevlerin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması.
İletişim

Binanız, sizlere iletişim bilgileri verilecek olan personelimiz tarafından her hafta rutin olarak ziyaret ve kontrol edilir. Acil durumlarda, sizlere bildirilecek cep telefonundan ilgili personelimize 24 saat ulaşabilirsiniz.

İletişim